Proč se stát členem Komory?

Členství v Komoře Vám přináší celou řadu výhod, kdy m.j. získáváte automaticky:

 • možnost navázat obchodní a další vztahy s podnikatelskými subjekty v DRK a sousedních zemích,
 • přímou asistenci a pomoc při získávání potřebných informací a kontaktů a při realizaci svého businessu,
 • slevy na všechny služby poskytované Komorou, resp. nárok na služby poskytované zdarma,
 • příležitost přímé komunikace jak s dalšími členy Komory, tak se všemi potřebnými subjekty v partnerské zemi,
 • možnost pravidelného získávání aktuálních ekonomických, právních a souvisejících informací prospěšných pro vznik a rozvoj obchodních vztahů, vč. nových investičních příležitostí, zadání svého konkrétního požadavku na určité komplexní či oborové studie, apod.
 • podporu Vašeho obchodního záměru/projektu, přístup k možnostem využití financování prostřednictvím mezinárodních institucí, fondů atd.
 • informace o výběrových řízeních v různých oblastech (dodávky zboží, služeb, prací),
 • možnost propagovat své produkty na akcích Komory (např. semináře, obchodní setkání se zajímavými partnery apod.), na které budete jako členové zváni, nebo přes webové stránky Komory (vč. umístění Vašeho loga apod.)
 • možnost kontaktu s ostatními obchodními komorami, které působí v Česku i v zahraničí,
  a další.
 • pro členy Komory můžeme nabídnout i další zvýhodněné komerční služby, např. umístění odkazu na vlastní webové stránky nebo vlastní reklamu na web stránkách Komory, součinnost partnerské komory v Kinshase, zprostředkování inzerce v místních médiích, odborné konzultace s lidmi, kteří mají zkušenosti a praxi v obchodu s Konžskou demokratickou republikou aj.

 

On-line příhlášku naleznete zde.
Registrační formulář k vytištění pak naleznete zde.

Staňte se členem a získejte přístup k poptávkám, nabídkám a dalším konkrétním informacím obsaženým výlučně v sekci pro členy.