Služby

Svým členům i dalším zájemcům Komora nabízí velice širokou škálu služeb, zejména:

  • Informační a poradenské služby: Obstarávání a poskytování informací o obchodních partnerech a obchodních příležitostech, o právních podmínkách obchodu a podnikání (vč. oblasti legislativy, ekonomické, finanční, celní, daňové), zvyklostech a zvláštnostech obchodních vztahů apod.
  • Obstarávání informací a příležitostí z investiční oblasti, především mezinárodních rozvojových projektů a programů a zapojení do jejich realizace (vč.možnosti a nástrojů financování a podpory projektů, podmínek výběrových řízení apod.).
  • Vyhledání/zprostředkování přímých kontaktů (obchodních partnerů) podle oboru činnosti v partnerské zemi i zemích sousedních, organizování kontaktních jednání a pracovních cest, propagačních a dalších marketingových akcí, podpora podnikatelských misí, zajištění obchodních jednání apod. (vč. tlumočnické, asistenční, konzultantské a podobné činnosti).
  • Rozvíjení přímých kontaktů a úzké spolupráce se státními i soukromými institucemi (se systémem orgánů místních správy, sítí obchodních komor, s vývozními a dovozními konsorcii, s hospodářskými a finančními orgány a jejich činiteli, společenskými organizacemi a dalšími důležitými kruhy v partnerské zemi aj.).
  • Další služby v souladu s právními předpisy a Stanovami (vč. služeb „na míru“, dle individuální potřeby a specifické dohody se zájemcem).

Staňte se členem a získejte přístup k poptávkám, nabídkám a dalším konkrétním informacím obsaženým výlučně v sekci pro členy.