Obecné informace

Hlavním záměrem založení Komory je budování, podpora a propagace obchodních, hospodářských a dalších vztahů mezi Českou republikou a Demokratickou republikou Kongo a tak napomáhat navazování a rozšiřování přímé obchodní a další spolupráce mezi českými a konžskými subjekty a vytvářet dlouhodobé a pevné základy pro nové kooperační příležitosti v obou zemích. Obě země disponují každá svým značným specifickým potenciálem, který mohou vzájemně nabídnout pro úspěšné naplnění tohoto záměru.

Komora má přímou podporu Velvyslanectví Konžské demokratické republiky v Praze, a to ve formě exkluzivního mandátu pro vyhledávání obchodních partnerů a rozvíjení vzájemných vztahů nejen mezi Konžskou demokratickou republikou a Českou republikou (vč. organizování sympozií, konferencí, seminářů apod.), ale rovněž i pro stejnou činnost v dalších zemích diplomatické působnosti velvyslanectví tj. v rámci Slovenské republiky a Bulharska. Na základě tohoto mandátu velvyslanectví rovněž Komoře m.j. umožňuje přímé kontakty s orgány státní a oblastní správy ve všech hlavních sférách konžského hospodářství (vč. sféry investiční, podnikatelské, aj.), sítí obchodních komor a dalších orgánů v oblasti ekonomické, obchodní, kulturní i dalších.

Komora v současné době rozšiřuje své aktivity, které nyní zahrnují i Slovenskou republiku, kde se postupně objevila řada subjektů ze soukromé i veřejné sféry, které projevily vážný zájem o spolupráci s Komorou a členství v ní. Za tím účelem Komora zřídila svou „slovenskou sekci“, konkrétně v podobě ustavení nové „Odborné komise pro Slovensko“, jejímiž členy jsou i osoby z okruhu slovenské podnikatelské sféry a která tak může svou další činnost v tomto ohledu vyvíjet přímo „na místě“.

Pro své členy Komora rovněž postupně buduje systematickou databázi marketingových a jiných informací využitelných členy pro jejich vlastní aktivity a je schopna poskytnout komplexní organizační seris podle jejich potřeb. Služeb Komory mohou vedle jejích členů využívat i další zájemci, a to za úplatu dle ceníku služeb.

Potřebujete pro Vaše aktivity informace obchodního, hospodářského či jiného charakteru či o situaci v partnerské zemi, nalézt přímé obchodní kontakty, pomoc a podporu při Vašem marketingu, zajistit obchodní jednání, či jiné služby (vč. služeb „na míru“ dle specifické dvoustranné dohody)? Více zde