Kinshasa - hlavní město

Kinshasa je hlavním městem Demokratické republiky Kongo a je po Lagosu a Káhiře třetím největším městem Afriky (počtem obyvatel odhadovaným v r. 2016 již přes 12 mil. přibližně stejným jako Johannesburg). Leží na levém břehu řeky Kongo, naproti na pravém břehu leží hlavní město Konžské republiky Brazzaville. Spolu s ním tvoří oblastní konurbaci, jejíž počet obyvatel dnes již přesahuje 15 mil. V rámci administrativně-správního členění země má postavení jako město i jako provincie. Rozloha provincie (celé aglomerace) je 9.965 km2, přičemž samotné město (secteur urbain) zaujímá rozlohu asi pětinovou. Především jižní a východní obvody aglomerace jsou oblasti ryze venkovské.


Historie města

V dobách koloniální éry město neslo jméno po belgickém králi Leopoldovi I. – Léopoldville. Na rozdíl od mnoha dalších koloniálních hlavních měst nebylo položeno na pobřeží, nýbrž 350 km dál ve vnitrozemí – důvodem k tomu byla nesplavnost řeky Congo mezi tímto místem a ústím do Atlantického oceánu. Léopoldville bylo tedy zbudováno jako říční přístav umožňující plavbu dále do vnitrozemí, odkud je řeka splavná až k městu Kisangani (na tomto místě bylo několik domorodých osad, jedna z nich nesla právě jméno Kinshasa), v podobě malé belgické osady na přelomu osmdesátých a devadesátých let 19.století, viz obrázek z r. 1884.

V r. 1898 bylo město spojeno železnicí s přístavem Matadi, což umožnilo překonat poslední nesplavný úsek řeky. Počátkem 20. stol. tak město nabylo na hospodářském významu a v r.1910 již město mělo přes 10.000 obyvatel. V r. 1929 město převzalo funkci oficiálního „administrativního centra“ (tj. hlavního města), což doposud byla Boma na pobřeží v ústí řeky Congo.

Postavení hlavního města mu zůstalo i po dosažení nezávislosti (30.června 1960) a v r. 1966 přišlo oficiální přejmenování města (celé městské aglomerace) na Kinshasu, přičemž stejné jméno nese i jeden z městských obvodů (místo, kde byla situována původní domorodá osada). V současné době je oblast rozdělena na 4 distrikty a tyto distrikty dále na 24 obvodů.

Počet obyvatel

V době získání nezávislosti (30.června 1960) město čítalo 400.000 obyvatel, což z něj činilo největší aglomeraci střední Afriky. V r. 1968 už počet obyvatel přesáhl 1 milion. V r.1975 se Kinshasa dostala už nad hranici 2 mil. obyvatel a počátkem 90.let se počet obyvatel dále zdvojnásobil na 4 mil. Počátkem 21.století počet pak obyvatel již překročil 6 mil. hranici. V současně době se dostal již přes 10 mil.

Doprava

Kinshasa má velký význam i jako dopravní uzel. Jí prochází prakticky veškeré zboží určené pro export přes přístavy Matadi, Boma a Banana nebo přes tyto přístavy dovážené. Vzhledem k tomu, že v poslední části dolního toku je řeka ve srovnání s jinými veletoky nesplavná, v úseku z Kinshasy do přístavů se využívá železniční a kamionová přeprava. Velký říční přístav pak slouží k realizaci říční přepravy vzhůru po řece Congo až do Kisangani nebo do středního vnitrozemí, kdy lodě odbočují z řeky Congo na řeku Kasai do města Ilebo. Komplex přístavišť, doků a loděnic zabírá celkem asi 7 km říčního břehu. Kinshasa je tak největším africkým vnitrozemským (říčním) přístavem. V Kinshase je rovněž největší a hlavní mezinárodní letiště v zemi, pravidelné spojení přímými lety do Evropy je přes Brusel (SN Brussels Airlines/bývalá Sabena) nebo Paříž (Air France). Rovněž lze využít další pravidelná spojení s přestupem, především via Addis Abeba (s Lufthansou a Ethiopian Airlines) nebo via Nairobi (Kenya Airways) nebo Johannesburg (South African Airlines), kterážto dvě města mají spojení do Evropy s širokou řadou evropských leteckých společností. Mimo jiné také existuje pravidelné spojení říční lodí (několikrát denně, vč. přepravy aut) s protějším hlavním městem Konžské republiky Brazzaville, které překonává vzdálenost šířky řeky asi 3,5 km. Co se týče lodního spojení, z Kinshasy se lze dostat říční dopravou po řece Congo a poté po jejím přítoku Ubangi i do Bangui, hlavního města Středoafrické republiky.

Geografie

Z geografického hlediska je většina rozlohy celé aglomerace rozsáhlá pláň rozprostírající se kolem řeky (tvořící mezinárodní hranici na severu města), lemovaná řetězem kopců na západě a na jihu s několika vyššími body (např. Mont Ngaliema, dále např. Amba, Ngafula) a na východě – v oblasti venkovských velkých obvodů N´Sele a Maluku - přecházející v náhorní plošinu (Plateau Kwango) a částečně v bažinaté území poblíž Pool Malebo, což je přírodní (říční) jezero táhnoucí se na východ od Kinshasy a vzniklé v důsledku hromadění říčních vod před velkým zúžením řeky v oblasti kataraktů na jejím dalším toku pod Kinshasou (s řadou větších i menších ostrovů uprostřed, mající délku asi 35 km a v nejširším místě asi 25 km).

Hlavní tepnou vlastního města je Boulevard 30 juin (Bulvár 30. června), který se táhne napříč městem, víceméně jeho nejmodernější částí, a spojuje jeho západní obvod Kintambo s centrem (obvod Kinshasa) v délce cca 5 km.

Bulvár je součástí již zmíněné tzv. „transnárodní“ silnice N1, která končí v Matadi. Tato hlavní silnice je plně využívaná v úseku mezi Kinshasou a přístavem Matadi a, jak řečeno, vedle železnice využívaná pro přepravu zboží z námořních přístavů, ovšem směrem na východ je N1 pro kamionovou přepravu prakticky nevyužitelná, neboť jako zpevněná silnice (betonová či asfaltová) existuje jen do Kikwitu, dále jsou převážně jen neudržované pisty a vyježděné koleje, v lepším případě někde válené prašné silnice. Zárukou projetí není ani náhon 4x4.

Zajímavá místa

V okolí města lze nalézt i několik poměrně snadno dosažitelných nádherných, přírodně i turisticky atraktivních, výletních míst, např.:a další peřeje na řece pod městem, s ubytováním na nejvyšší úrovni

(na východ od města, v největším provinčním obvodu Maluku), nazvaná podle dvou řek, mezi kterými se rozkládá na ploše asi 3.500 km2 .

, katedrála v novogotickém slohu a botanická zahrada, založená již v r. 1900 (asi 100 km od Kinshasy na silnici do Matadi).