Novinka z Pondělí, Únor 20, 2017 - 12:35

Seminář "Subsaharská Afrika - příležitosti pro české exportéry"

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky uspořádalo dne 17.2.2017 seminář s názvem "Subsaharská Afrika - příležitosti pro české exportéry", zaměřený na podnikatelské prostředí a obchodní příležitosti především v JAR, Angole, Ghaně a Demokratické republice Kongo. Předmětem základních témat semináře byly otázky podnikání a exportu v subsaharské Africe, představení perspektivních průmyslových odvětví a oborů, překážky při vstupu a exportu na tyto africké trhy, bankovní zkušenosti s africkými trhy obecně a praktické zkušenosti a tipy pro obchodování apod. V rámci semináře vystoupil rovněž člen představenstva-prezident Komory JUDr. Petr Poslušný s příspěvkem zabývajícím se danou problematikou v Demokratické republice Kongo a představením aktivit Komory v tomto ohledu. Za Komoru se semináře dále zúčastnil člen představenstva-viceprezident Komory ing. Vladimír Perný. Během semináře došlo i k několika krátkým jednáním představitelů Komory se zástupci MPO, Czech Trade, jakož i některými účastníky semináře z české podnikatelské sféry.