Novinka z Pondělí, Květen 22, 2017 - 12:54

Nástup nové přechodné vlády do funkce

V úterý 16.5.2017 premiér a nová vláda předstoupili se svým programem před parlament resp. jeho dolní komoru (Národní shromáždění, k tomu určené Ústavou), která jej schválila a tímto aktem tak oficiálně vládu "uvedla do úřadu" (tzv. investitura vlády).
Stěžejními čtyřmi body a prioritami programu vlády premiéra Tshibaly jsou:
- organizace a příprava všeobecných demokratických, důvěryhodných a transparentních voleb,
- stabilizace a oživení národního hospodářství,
- zlepšení životních podmínek obyvatelstva,
- obnovení a zajištění bezpečnosti osob a jejich majetku.

Příprava a organizace voleb je prvořadou záležitostí, neboť to znamená řešení otázky legitimity všech institucí republiky, přičemž současně je třeba zabývat se i otázkou snižování nákladů spojených s volebními operacemi. Premiér rovněž slibuje zahájit nezbytné akce k oživení místní produkce a dalšímu zlepšování podnikatelského klimatu
Co se týče stabilizace a oživení národního hospodářství, Bruno Tshibala slibuje zahájit několik akcí k oživení především místní produkce a zlepšení podnikatelského klimatu, zatím bez dalších podrobností. s ohledem na stabilizaci a obnovu národního hospodářství, a to bez uvedení podrobností. Ve věci zlepšení životních podmínek obyvatel, premiér odmítá pokračovat ve falešných a nerealizovatelných slibech a vyzval Konžany k trpělivosti a nutnosti přinášet oběti, aby země mohla být vyvedena ze současné politické i hospodářské krize. Dodal, že vláda je připravena k provádění nezbytných akcí, jejichž cílem je obnovení pořádku a bezpečnosti osob a majetku, tam kde je to stále třeba, především v provinciích Kasai, Kasai-Central, Tanganyika a další koutech země na východě.