Geografické informace, klima, flora - fauna v Kongu

střední (rovníková) Afrika, rozlohou druhý největší stát Afriky po Alžírsku
2 345 410 km2 z toho: cca 2,8% orná půda, 0,5% pastviny, 96,7% lesy a ostatní
Kinshasa (počet obyv. cca 12 mil. – odhad 2016)

Hranice

  • Nejdelší hranici má Kongo s Angolou (jih-jihozápad) 2 511 km, z toho 225 km s angolskou enklávou Cabinda.
  • Druhá nejdelší hranice je s Konžskou republikou/Brazzaville (na severozápadě) 2 410 km.
  • Na severu dále Kongo hraničí se Středoafrickou republikou (1 577 km) a novým státem Jižní Sudan (628 km).
  • Na východě hranice pokračuje s Ugandou (765 km), Burundi (235 km), Rwandou (217 km) a Tanzanií (459 km).
  • Na jihovýchodě a jihu země se táhne významná hranice se Zambií, v délce 1 930 km.
  • Přístup k moři má země úzkým pruhem na západě (délka pobřeží pouze 45 km), kde se také nalézají přístavy Matadi, Boma a Banana, přičemž u moře leží pouze Banana – Boma a Matadi jsou již na řece Congo, která svou šířkou a hloubkou umožňuje i vjezd velkých námořních lodí (Boma téměř 100 km, Matadi téměř 150 km vzhůru po řece od jejího ústí).

Hranice země v této podobě byly uznány na mezinárodní konferenci o koloniích v Berlíně v r. 1885.
Z důvodu své obrovské rozlohy, vysokého počtu obyvatelstva a enormního nerostného bohatství je Konžská demokratická republika počítána ke čtyřem tzv. „africkým gigantům“ (společně s Jihoafrickou republikou, Nigerií a Egyptem).

Geograficky se na většině území země nalézá tzv. Konžská pánev s velikým množstvím přírodního i nerostného bohatství. Na východní hranici se rozprostírá pohoří Ruwenzori s nejvyšším vrcholem Pic Marguerite (5 109 m n.m.) a dále oblast „velkých jezer“ (jezera Albertovo, Edwardovo, Kivu, Tanganika a Mweru), kudy rovněž prochází Velká příkopová propadlina pokračující až do Jihoafrické republiky. Ve východních oblastech (pohořích) probíhá stále trvající vulkanická a tektonická činnost, v posledních deseti letech byly činné především dva sopečné vrcholy - Mount Nyiragongo a Mount Nyamulagira. Jih resp. hlavně jihovýchod země pak zabírá náhorní plošina, jejíž nadmořská výška přesahuje i 1000 m n.m.

Hlavní řeka

Congo (přes 4 800 km délky), v horním toku nazývaná Lualaba, po Amazonce druhé největší a nejvýznamnější povodí světa, tvořené Congem společně hlavně s řekami Ubangi, Kasai, Lulonga apod. Řeka a její přítoky jsou významné pro vnitrostátní dopravu. Paradoxně je řeka Congo splavná pouze do Kinshasy a poté se zužuje a zbytek toku tvoří peřeje a katarakty v hlubokých kaňonech (hromadně nazývané Livingstone Falls). Hlavní město Kinshasa se rozkládá na jejím levém břehu a na břehu protějším hlavní město Konžské republiky Brazzaville a řeka tvoří hranici mezi oběma konžskými státy. Řeka Congo tak současně úzkým koridorem umožňuje zemi jediný přístup k Atlantickému oceánu (pouze pravým břehem, levý již náleží k území Angoly).

Flora a fauna

Hlavními bioty jsou savany (na jihu, severu a východě) a deštný prales, který zahrnuje v podstatě celou střední část země a je nejřidčeji osídleným regionem. Konžský deštný prales je na světě druhý (po Amazonii) největší a nejvýznamnější přírodní systém chránící stabilitu klimatu. Konžský prales obsahuje téměr 10% světových zásob uhlíku vázaných v živé hmotě.
Flora a fauna Demokratické republiky Kongo v sobě počítá cca 95% všech druhů nalezených v Africe, přičemž řada z nich je endemických (celkem asi 3000 počítáno dohromady co se týče flory a fauny). Celkově se Demokratická republika Kongo řadí mezi 10 zemí s tzv. „mega“ biologickou rozmanitostí (480 druhů savců, 565 druhů ptáků, 1000 druhů ryb, 350 druhů plazů atd. Z rostlinných druhů jich lze na jejím území dle odhadů nalézt až téměř kolem 10 000, některé však mizí z důvodu komercializace lesního hospodářství. Jen v samotné Konžské pánvi lze nalézt přes 600 druhů stromů, vč. vzácných dřev jako např. baobab, teak, eben, africký cedr, mahagon, africký ořech, africký dub, limba, na savanách také červený cedr, okoumé, sabal, iroko a řada dalších druhů palem atd. Z květin orchideje, lilie, euphorbia aj.

Jak flora, tak i fauna se liší v oblasti deštných lesů a oblasti savan. V deštných lesích žijí ze vzácnějších živočichů např. antilopy okapi a bongo (endemické druhy), z primátů gorily nížinné i horské, šimpanzi, bonobo (taktéž trpasličí šimpanz, rovněž patřící mezi endemické druhy), na savanách zebry, žirafy, lvi, sloni, bílí nosorožci, buvoli, leopardi, gepardi, v řekách i hroši, krokodýli aj., rovněž velké druhy plazů (python, zmije nafukovací, stromová kobra a další).

Součástí světového kulturního dědictví je pět konžských národních parků: Nejznámějším je samozřejmě Virunga National Park (1979), dále pak Garamba National Park (1980), Kahuzi-Biega National Park (1980), Salonga National Park (1984) and Okapi Wildlife Reserve (1996).

Klima

Z klimatického pohledu země patří z větší části do vlhkého tropického pásu, kde roční průměrné teploty se pohybují kolem 25°C a průměrné roční srážky kolem 2 000 mm, přičemž jsou dvě hlavní období dešťů – zhruba od poloviny ledna do začátku května a od poloviny září do první poloviny prosince. Na jihu je srážek méně a teplota vzduchu je podstatně kolísavější.