Orgány a dokumenty

Dopis Ministerstva průmyslu a obchodu

Mandát udělený Velvyslanectvím Konžské demokratické republiky

ORGÁNY KOMORY:

Představenstvo:
JUDr. Petr Poslušný, člen představenstva-prezident komory
Ing. Vladimír Perný, člen představenstva-viceprezident komory
JUDr. Petr Hocek, člen představenstva-viceprezident komory

Dozorčí rada:
Mgr. Irena Kubrová, předseda dozorčí rady
Roman Schindler, člen dozorčí rady
Ing. Zdeněk Cába, člen dozorčí rady