Ceník

Služby informační a obchodní Cena pro členy - CZK Cena pro nečleny - CZK
Zařazení do databáze a přidělení kódu pro přístup do všech informací na webových stránkách Komory (pouze pro členy Komory) zdarma --
Obecné informace ekonomického, obchodního, finančního či obdobného charakteru ze zemí zájmu Komory (jedna studie/soubor) 7.500 10.000
Rozšířená informace/studie (specificky zaměřená/doplněná) nebo podle konkrétního požadavku zájemce(jedna studie/soubor) 15.000 20.000
Vyhledávání kontaktních adres veřejnoprávních subjektů a dalších institucí (oblast státní správy, průmyslu, obchodu a investic, finanční sektor apod.) dle předchozí dohody dle předchozí dohody
Vyhledávání vhodných obchodních kontaktů podle oboru činnosti (v případě přípravy/sjednání úvodního osobního jednání kontaktu s českým zájemcem-nečlenem se cena navyšuje min. o 5.000 CZK/kontakt) podle podmínek předem sjednané zvýhodněné dohody s členem podle podmínek předem sjednané dohody se zájemcem, min. 20.000
Průzkum trhu se zaměřením na konkrétní komodity nebo konkrétní subjekty, komplexní marketingová rešerše/studie na základě individuální dohody, min.10.000 na základě individuální dohody, min.20.000
Informace o konkrétních obchodních a investičních příležitostech, tendrech, vč. akcí v rámci rozvojových pomocí apod., jejich podmínkách, možnostech financování atd. podle podmínek předem sjednané zvýhodněné dohody s členem podle podmínek předem sjednané dohody se zájemcem, min. 20.000
Účast na akcích (konferencích, seminářích apod.) pořádaných Komorou v ČR za účelem propagace vztahů mezi zájmovými zeměmi Komory (i za účasti subjektů z těchto zemí), podle zaměření a rozsahu akce dle předchozí dohody, za zvýhodněných podmínek dle předchozí dohody, min. 3.000
Služby asistenční a ostatní Cena pro členy - CZK Cena pro nečleny - CZK
Odborné tématické konzultace s lidmi, kteří mají praktické zkušenosti s obchodními i dalšími vztahy mezi zeměmi Komory 500 / hod. 1.000 / hod.
Asistence partnerské společnosti v Kinshase
- v písemné podobě (za 1 úkon) 1.000 2.000
- praktická asistence „na místě“ 3.000 / den 5.000 / den
Asistenční, konzultační a poradenské služby poskytované Komorou (ceny podle druhu a rozsahu poskytovaných služeb pro zájemce) od 500 / hod. od 1.000 / hod.
Jazyková podpora – tlumočnické služby (FJ, AJ)
- doprovodné, jednorázové 400 / hod. 600 / hod.
- konsekutivní 600 / hod. 800 / hod.
Překladatelské služby (FJ, AJ) – cena za normostranu + příplatky za „expres“ (50%) nebo za „odbornost“ (25%) 300 400
Technická podpora – doprovod pro firemní zástupce, delegace, mise, obchodní jednání apod. na základě předběžné kalkulace se slevou 30% na základě předběžné kalkulace beze slevy
Služby poradců pro konkrétní projekty/akce, odborné konzultace v oblasti techniky zahraničního obchodu, platebních podmínek, Incoterms, apod. od 500 / hod. od 1.000 / hod.
Umístění firemní inzerce, reklamy nebo odkazu na web Komory zdarma 2.000
Další nespecifikované služby dle dohody dle dohody